POPIS PRODUKTU

Rúško poskytuje čiastočnú ochranu pred nákazou. Účinnosť ochrany závisí od dodržiavania odporúčaného postupu a návodu na použitie v kombinácii s dodržiavaním preventívnych hygienických opatrení.

Výhodou nosenia rúška je zníženie rizika prenosu nákazy z kontaminovaných povrchov prostredníctvom kontaktu s tvárou a sliznicami. Bežný človek sa dotkne tváre približne 23- krát za hodinu, nosenie rúška na verejnosti je preto nevyhnutnou ochrannou pomôckou. Nosenie rúška je len jednou z ciest, ako znížiť pravdepodobnosť nákazy. Je vhodné kombinovať ju s dodržiavaním častej a správnej hygieny rúk, dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu a vyhýbaním sa veľkým skupinám ľudí.

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, sa rúško stalo symbolom spoločenskej zodpovednosti. Plošné používanie rúška pomáha znížiť rýchlosť šírenia vírusov v spoločnosti a umožňuje nemocniciam, sociálnym službám aj celej spoločnosti včas a adekvátne reagovať na súčasnú krízovú situáciu.

Naša ponuka